Budova

Retail

Organica building - Ostrava

Přízemí se skládá z recepce, kanceláří, prostorné restaurace, skladovacích prostor a několika obchodních jednotek.

PŘÍZEMÍ
RETAIL
A OSTATNÍ
The ground floor consists of a representative reception, spacious restaurant, storage space and multiple retail units.
K PRONÁJMU
Retail floor- Organica Ostrava
Sekce
plocha
Retail
1 840 m2
Kavárna
230 m2
Fitness
805 m2
Restaurace
805 m2
Recepce a kanceláře
754 m2
Organica recepce
320 m2