ORGANICA vyrostla na urbanisticky rozvolněné ploše bývalého brownfieldu, což umožnilo návrh svébytného solitéru. Jedná se o téměř čtvercový pozemek, který je na severní straně ohraničený budovou OC Forum Nová Karolina, na jižní straně jej vymezuje linie severní fasády Trojhalí. Na východní straně pěší zóna vedoucí z náměstí Biskupa Bruna k Trojhalí, kde mezi budovou Organicy a pěší zónou vznikl příjemný park tvořený kruhovými zelenými plochami, které se propisují i do atria navrhované budovy. Ve volných nárožích se budova vypíná, zatímco ve středních částech pozemku se stahuje dovnitř, tak aby mezi budovami vznikl atraktivní prostor-park poskytující výhled z kanceláří do zeleně.

Kontext poněkud drsného ostravského urbanismu je díky tomuto novému tvaru decentně doplněn o jemnější křivky.

Organica building - Ostrava

PROFIL
ARCHITEKTA

„Přistávací modul ve tvaru čtyřlisté vrtule zahájil klesání a úspěšně dosedl na povrch cílového tělesa. Pevně zakotvil v centru města a přeměnil se do nového využití.

Jeho čtyři parabolická ramena jsou symetricky obtočená kolem osy a vytvářejí organickou kompozici. Do nároží se rozpínají a po stranách stahují, tím se otvírají do svého okolí. V srdci modulu je umístěno atrium, přes které se do něj vstupuje. Je to klidová zóna vnitřního světa, kruh.“

Ing. arch. Ludvík Seko
Schindler architects