Budova

Design

Organický design budovy se odráží také v zeleni, která ji obklopuje. Kruhové tvary dokonale doplňují jedinečnou architekturu.

ORGANICA je dokonalým příkladem moderní architektury, která je v souladu s okolní přírodou.

PROFIL
ARCHITEKTA

„Přistávací modul ve tvaru čtyřlisté vrtule zahájil klesání a úspěšně dosedl na povrch cílového tělesa. Pevně zakotvil v centru města a přeměnil se do nového využití.

Jeho čtyři parabolická ramena jsou symetricky obtočená kolem osy a vytvářejí organickou kompozici. Do nároží se rozpínají a po stranách stahují, tím se otvírají do svého okolí. V srdci modulu je umístěno atrium, přes které se do něj vstupuje. Je to klidová zóna vnitřního světa, kruh.“

Ing. arch. Ludvík Seko
Schindler architects